1 de set. 2012

LES RETALLADES al CONSORCI DE L'ALTA GARROTXA.COMUNICAT DE L'ANEGx
LES RETALLADES en relació al CONSORCI DE L'ALTA GARROTXA.

Malgrat que la situació de crisi i les retallades han portat a la pràctica paralització de les activitats del Consorci de l'Alta Garrotxa volem exposar punts de vista que tenen com a objectiu donar la màxima eficàcia i contingut al funcionament de l'entitat. Ara és el moment de superar dificultats i assegurar aquells actius i experiències que valgui la pena preservar.

 1. La primera etapa de creació del Consorci va donar a entendre que les possibilitats de participació i decisió horitzontal, des dels habitants, propietaris i entidats socials serien determinants.

 1. A mesura que el Consorci es consolidava política i econòmicament el funcionament esdevenia cada cop més burocràtic i amb major preponderància de les admministracions, municipals i autonòmica cadascuna amb la seva parcela específica de poder i d'interessos particulars.

 1. La desproporció dels òrgans de gestió en els que fins i tot s'havia impedit la presència d'habitants i entitats presents al territori a les reunions en les que s'havia determinat, de fet, que la seva presència i aportació fos testimonial.

 1. Actualment amb les retallades el Consorci es redueix a la seva mínima expressió. La limitació dels recursos econòmics no ha d'impedir que la gent i les entitats vinculades a aquest territori coordinem i projectem els punts de vista i els objectius

 1. Entenenem que pot ser una oportunitat per reconduîr alguns errors, definir els valors que han de presidir la seva existència i recuperar la participació i el funcionament horitzontal. En qualsevol cas, tot i les dificultats esmentades, el sector integrat a la CEDAG i altres integrants de la que podem denominar esfera popular, no administrativa o política, pot i vol avançar en la preservació dels actius i la resolució de les mancances.

 1. Confiem que la nova presidència vol sincerament establir vincles de participació i col.laboració que es poden traduïr en un nou disseny orgànic i un funcionament que superi algunes fractures i incomprensions.

 1. Les inversions en projectes de conservació i recuperació patrimonial han de donar prioritat als habitants del territori per diverses raons:

 • Els habitants son els millors coneixedors i els primers interessats en la millora de les condicions de vida i en la preservació del patrimoni narural, arquitectònic i cultural.
 • Per estricte justicia i de cara a la millor eficàcia de les intervencions que s'acordin és inevitable implicar i empatitzar amb la primera fila dels usuaris, habitants, entitats populars i coneixedors de la regió.
 • Potenciar una determinada ramaderia i agricultura, compatible amb les singularitats del patrimoni naturals i fent d'aquestes el valor afegit.
 • La gestió forestal, determinada i adreçada a evitar el gran risc d'incendi, l'aprofitament de recursos dirigit a la conservació i millora de la viabilitat de la massa forestal, de la diversitat
dels àmbits i del paissatge en mosaic.
 • La neteja i manteniment d'accessos, la recuperació del patrimoni arquitectònic, les estassades i recuperació de pastures s'han de focalitzar des del punt de vista de la coherència amb el poblament sostenible per no desvirtuar i malbaratar els esforços i els recursos de manera incongruent. (...)