22 de set. 2008

Cigonyes a Olot


Fent camí cap a l'Àfrica a passar l'hivern hem tornat veure un bon grapat de cigonyes fent nit sobre les teulades de la ciutat d'Olot.
N'hi havia sis a dalt de tot d'un cedre del parc nou, set a sobre d'una grua a prop de la plaça de Catalunya i aquestes vuit que es disposen a reprendre el viatge l'endemà al matí, després de dormir al campanar de Sant Pere Màrtir.

Potser que algun dia s'en quedi alguna per la comarca a fer niu i passar l'estiu. Tot depèn de que disposin de prou menjar: granotes, papus i peixicus a zones humides, aiguamoixos, basses... de ben segur no fa gaires anys n'hi havia a les planes d'en Bas, a Bianya, al Llierca i seguint els espills de l'aigua des del cel arreu on n'hi havia.

Ara ho hem de menester tot pel blat de moro..., els porcs, les fàbriques, les autovies i els hipers.

Quina falta ens fan? els nens ara venen a l'hospital.

20 de set. 2008

un èxit...

...mediàtic,
i també pel contingut
i per la novetat en la forma de desobediència cívica,
l'Enric va estar a Olot el mes de febrer amb la marxa de temps de revoltes
tenia un aire seriós i un discurs ideològic molt elaborat, que contrastava amb
el to festiu i afectuós dels altres marxaires.

alguna en tenia de cap...
i ara ha sortit.
podeu llegir el contingut de la publicació 'crisi' en format pdf i encara en tinc alguns exemplars impresos dels centanars que he repartit el dia disset.

podeu veure'l donant algunes explicacions en aquest video

idees ben construïdes i accions imaginatives.

15 de set. 2008

Activitat a la xarxa i moviments

A través de la xarxa, i també presencialment tan com puc, segueixo els esforços i treballs de la gent de 'somloquesembrem' i de la marxa pel decreixement.

Uns i altres busquen vies noves de transformació i a l'actualitat es troben immersos en jornades de reflexió i/o campanyes de divulgació.

El proper dia 17 es difón arreu de Catalunya una publicació que promet ser interessat i espero qua no possi massa l'accent en el catastrofisme de la crisi econòmica, ecològica, social... i es centri en alternatives en positiu.

El mateix fan els de somelquesembrem, organitzen l'assemblea i preparen unes jornades de formació. També seria bó que a part del combat antitransgènic es consolidi la opció de la 'sobirania alimentària' o per una alimentació sana, ecològica, sostenible o el que sigui...
però que no sigui 'anti' el més destacable.

s'ha acabat el temps d'actuar reactivament i a la contra; ara urgeix i és possible construïr i avançar opcions concretes i positives.

ja no serveix de res queixar-se!.

11 de set. 2008

Deixalles i polítics


Una vegada més hem de deixar constància del procediment administratiu tan impropi que situa els terminis d’exposició pública en època de vacances; això dificulta la transparència i la participació que son requisits indispensables que han de ser exigibles en aquestes gestions com expressament declara la normativa i les directives aplicables.
Tan siguin governs de dretes com d'esquerres entenen l'exercici de la política com l'administració dels seus particulars negocis i obliden el respecte per la democràcia i en fan una qüestió formal fins a perdre el sentit d'allò que fan.Tot i aquests entrebancs al·leguem aspectes generals i concrets en relació al programa de gestió dels residus municipals que considerem han de ser revisats i modificats.

El programa no avalua ni corregeix els acompliments d’objectius aprovats anteriorment, no planteja de manera fiable i coherent la realització dels mínims
establerts per l’Agència Catalana de Residus ni els que preveuen les directives europees ja aprovades i les que s’anuncia que en un futur immediat han de ser d’obligat compliment.

La proposta es centra fonamentalment en importants inversions en equipaments i instal·lacions, substancialment continuadores de la gestió anterior i que no replanteja en profunditat quan s’han demostrat limitacions i problemes importants que han de ser abordats. Els canvis que calen afecten tots els agents implicats al sistema productiu i han de comptar amb la seva participació i implicació.

segueix el document en aquest enllaç.