11 d’oct. 2008

El consell comarcal s'ha de posar les piles!El pla de residus de la comarca de la Garrotxa ha estat presentat a exposició pública durant el mes d’agost. L’Anegx detecta contradiccions i dificultat per assolir els objectius exigibles segons la normativa vigent. Hem presentat les corresponents al·legacions dins del termini establert i estem sorpresos i indignats per les raons següents:

1.-Establir el termina d’exposició pública en període de vacances és una deslleialtat cap als ciutadans i una perversió de les obligacions administratives que dificulta en gran mesura la informació i opinió dels ciutadans i les entitats, incomplint un dels criteris que estableix el propi Govern sobre aquest tema.

2.-El fons del problema des del nostre punt de vista és que no s’assumeix amb rigor i responsabilitat les objectius de valorització i reducció dels residus segons les orientacions de la Generalitat i les que preveu i estableix la Unió Europea.

3.-La planta de compostatge ha demostrat un funcionament lamentable, tan per les molèsties reiterades als veïns, com pels resultats des del punt de vista del producte obtingut, delS costos de manteniment i millora. Ara és el moment de fer una avaluació rigorosa i formular els canvis de fons convenients, incloent el possible reducció o tancament amb la depuració de les responsabilitats que s’escaiguin. La metanització dels fangs podria ser millor opció, ja que valoritza energèticament el residu i evita les molèsties de les olors al veinat.

4.-La millora i resolució de la problemàtica dels residus ha d’implicar els agents industrials, comercials i consumidors i això requereix estratègies de transparència i participació; ben al contrari de l’estil que mostra el nostre consell comarcal.

5.-Si el Sr. Espona, president del consell comarcal, anuncia que no li ha de tremolar el pols a l’hora de buscar la ubicació d’un nou abocador, no tan sols alarma dels veïns de Mieres i La Barroca, sinó de tota la comarca per donar prioritat a l’autoritarisme en front de la transparència i la participació que manca en aquesta actuació.

6.- L’actual situació de crisi financera recaurà sobre la majoria de ciutadans que compleixen les seves obligacions. Exigim que aquest esforç ha de ser encapçalat per la nostra administració; no pot ser que pagant la gestió dels residus d’entre els més cars de Catalunya no apostem per tenir les millors solucions possibles.

Esperem una disculpa pública dels responsables tan per la manca de resposta de les al·legacions, com per la incorrecta aplicació del termini d’exposició pública. Però sobretot exigim l’avaluació rigorosa, coherent i participativa de la problemàtica.

Ens reservem l’estudi de totes les vies possibles per evitar que prosperi una actuació tan lamentable.


AGRUPACIÓ NATURALISTA I ECOLOGISTA DE LA GARROTXA. 10/10/08