20 de febr. 2014

http://www.associaciolera.org/index.php

14 de febr. 2014

més sobre el debat a Can Trinxeria sobrel PaP

La CUP Garrotxa inicia el debat sobre el porta a porta amb una taula rodona amb experts


Una taula rodona va servir per analitzar els pros i contres del sistema de recollida de residus “porta a porta”. L’acte estava coorganitzat per l’Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa (ANEGx) i la CUP Garrotxa i va comptar amb la participació del director del SIGMA, Francesc Canalias; el tinent d’alcalde de Celrà, Dani Cornellà i el regidor de la CUP a l’Ajuntament de Vic, Nil Puigvila.
El debat va servir per fer una diagnosi de la situació de la recollida de residus amb el sistema actual de contenidors que es fa servir, per exemple, a la ciutat d’Olot. Tots els ponents van coincidir en constatar que aquest sistema delega la responsabilitat dels residus en l’administració, en comptes que siguin les mateixes persones les que siguin conscients de la necessitat de reduir i de separar els residus correctament, ja que és inviable enterrar eternament la gran quantitat de tones de residus que s’estan enterrant actualment a les nostres comarques.
Les experiències analitzades pels ponents evidencien que l’aplicació del sistema “porta a porta” ha millorat substancialment la recollida selectiva als pobles on s’ha aplicat, generant llocs de treball i abaratint a llarg termini el cost total del servei. Això es produeix a causa de la confluència de diversos factors: D’una banda, s’augmenten els ingressos derivats del reciclatge de deixalles; i de l’altra, es redueix la taxa que cal pagar als abocadors per enterrar el rebuig.
Francesc Canalias, director del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), va exposar el model de recollida que tenim a la comarca. Va posar especial èmfasi en què els tècnics responen a directives polítiques i a casa nostra els alcaldes demanen la solució més barata a curt termini.
Dani Cornellà fou l’alcalde que va aplicar per primera vegada el “porta a porta” al municipi de Celrà (el Gironès). Actualment és tinent d'alcalde de Celrà. En la seva intervenció, va explicar l'experiència del porta a porta al seu poble. Mesos abans de l’aplicació del nou sistema, es va començar a fer pedagogia a la població. La resposta ha estat en general positiva; ara es recicla el 80% dels residus (abans era d’un 20% aproximadament). Aquest sistema ha permès contractació nova, incloent un educador ambiental. Aquest nou cost es compensa amb la reducció d'una part de la factura, ja que porten menys tones de deixalles a l'abocador, a més, el retorn (diners) pels materials reciclables ha augmentat. També va anunciar que a partir del març es bonificarà a les famílies que reciclen i, al contrari, es penalitzarà a les llars que no reciclin.
Nil Puigvila, regidor de la CUP a l’Ajuntament de Vic, va explicar el procés que està seguint el seu ajuntament per tal de començar a aplicar, properament, el “porta a porta”. A la vegada, va alertar que aquests projectes s'han d'obrir a la ciutadania i sotmetre'l a debat. Per exemple, s'ha de poder decidir quin model de gestió es vol per l'empresa que en faci la gestió (privat, públic, semi-públic).
L’Ajuntament de Celrà ha habilitat un portal web on es donen, de forma transparent, les dades del nou sistema de recollida “porta a porta” del municipi, on hi ha l’evolució de la recollida selectiva i informació d’interès per a la població: http://portaaporta.celra.cat

11 de febr. 2014

"PROS I CONTRES DE LA RECOLLIDA PaP" 1er debat.

CICLE DE DEBATS ANEGx i CUP.

El primer. Pros i contres de la recollida PaP

veure el cartell

En Dani Cornellà va explicar que al seu municipi fa vuit mesos que s'ha implantat aquest sistema i que presenta una reducció notable de quantitats i despesa del cànon d'abocament. Cal implicació institucional i un canvi d'hàbits dels usuaris. L'estalvi en taxa de l'abocador serveix per finançar nova ocupació per implementar el canvi.
En Francesc Canalies ve al debat des de la òpitca institucional i que, tot i que preveu el PaP com un sistema de futur , ho condiciona a la maduració de diversos factors, entre d'altres el mercat de recuperació, les administracions i els consumidors. Aclareix que el fet de que alguna gran empresa del sector a Vic, Cespa en concret, vulguin la concessió de la recollida amb PaP evidencia cert posicionament empresarial tot reconeixent el futur del sistema.
En Nil Puigvila parteix d'aquest fet per fer notar la importància del model de gestió que el seu col·lectiu vol que sigui pública i transparent. Per aquesta raó a Vic el canvi de model, proposat pel seu grup i ja aprovat al Ple, es veu condicionat pel calendari electoral.
En el context d'aquesta evolució la forta inversió i el debat territorial sobre la planta de tractament de Sant Jaume quedaria no trobaria justificacions atesa la dificultat de fer rendible una estructura que requereix volums superiors i que recupera un 10/20 % ineficients.
Un debat interessant. Segur que al proper la sala queda petita.