21 de set. 2015

Iniciativa Ciutadana Europea sobre el Dret a l'Aigua.

​A continuació transcrivim el comunicat que en va emetre el Moviment Europeu de l'Aigua:

​Brussel·les, 8 setembre 2015.

La votació d'avui és una gran victòria per a la democràcia, la societat civil i per a cadascun dels gairebé 2 milions de ciutadans que van signar la
L'informe sobre el seguiment de la Iniciativa Ciutadana Europea Right2Water, recolzada avui per majoria al Parlament Europeu, ha estat aprovada sense canvis importants, malgrat les contrapropostes proposades pel PPE i els grups ECR.
La posició del Parlament Europeu sobre el dret a l'aigua és clara!
La Comissió està obligada a implementar el dret humà a l'aigua a Europa mitjançant eines legislatives eficaces per fer que el dret humà a l'aigua i al sanejament sigui una realitat.
L'Aigua, es defineix com element indispensable per a la vida i la dignitat humana, que no pot ser tractat com una mercaderia. Per tant, els serveis d'aigua han de ser exclosos de tots els acords comercials, com ara el TTIP. S'insta també a la Comissió, a no promoure la privatització dels serveis d'aigua dins el context de les mesures d'austeritat i a excloure permanentment l'aigua, el sanejament i l'eliminació d'aigües residuals de l'economia de mercat.
És una victòria per al Dret Humà a l'aigua, però també és una victòria contra el TTIP i l'austeritat!
Un dels ponents, l'eurodiputat irlandès Lynn Boylan, va declarar que "la resposta inicial de la Comissió a l'ECI (Iniciativa Ciutadana Europea), era vague, decebedora i que no responia a les demandes dels ciutadans. En aquesta votació, els eurodiputats progressistes ens hem unit per aconseguir la millor resposta a la campanya ".
La votació d'avui demostra que la pressió dels ciutadans és eficaç i crucial, ja que fins i tot alguns ECR i alguns eurodiputats del PPE finalment van votar a favor de la moció. Per aquesta raó, mentre que elogia al Parlament Europeu per a aquesta votació, el Moviment Europeu per l'Aigua també vol felicitar a totes les organitzacions de la societat civil que participen en la mobilització. A més volem agrair a cadascun dels més de 11200 ciutadans europeus que durant els últims 4 dies van escriure als diputats (incloent la participació en l'acció conjunta en línia) empenyent-los a votar a favor del dret a l'aigua!
Com a Moviment Europeu de l' Aigua esperem que la Comissió mostri una reacció positiva i proactiva: volem que el dret humà a l'aigua sigui una realitat per als ciutadans europeus!
www.right2water.Iniciativa Ciutadana Europea sobre el Dret a l'Aigua.

9 de set. 2015

Manifest contra la protecció estatal del monopoli energètic!

Manifest

El compromís de la societat a favor del dret cívic a la captació, transformació i ús directe de l’energia continguda en els fluxos biosfèrics

L'energia i el canvi climàtic estan íntimament relacionats. El sistema energètic actual basat en la crema de materials fòssils és la principal causa del canvi climàtic. L’autoproducció d’energia, i en especial d’electricitat, és un dret cívic i un instrument clau a l'hora de fer via en el camí de la transició energètica cap a un sistema energètic basat en el 100% d’energia renovable, que ens permeti avançar en la lluita contra el canvi climàtic.

L'autoproducció i ús directe de l’energia contribueix a reduir la dependència energètica de l'exterior, que en el cas de Catalunya és del 95%, genera energia elèctrica de forma descentralitzada i respectuosa amb l’entorn i els sistemes naturals. D'altra banda, incrementa l'eficiència energètica, millora la competitivitat de les empreses, crea ocupació i fomenta l'economia local. Molt més quan a hores d'ara no requereix de cap suport públic per desenvolupar-se en el nostre país. Per aquestes raons i per la necessitat de democratitzar l'energia tal com indica la Unió Energètica de la Comissió Europea, qualsevol normativa reguladora de l'autoproducció hauria de tenir com a principal objectiu afavorir-lo i, per tant, inspirar-se en les millors pràctiques disponibles a nivell internacional.

L’autoproducció elèctrica és un dret cívic i un instrument clau a l'hora de fer via en el camí de la transició energètica cap a un sistema energètic basat en el 100% d’energia renovable, que ens permeti fer front a la realitat del canvi climàtic.

Per tot això, el / la sotasignat, en representació de la seva formació política o associació o empresa, sol·licita la retirada de la proposta de Real Decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo pel qual el Gobierno del Reino de España pretén limitar el dret ciutadà a la captació, transformació i ús de l’energia continguda en els fluxos biosfèrics, especialment el procedent del Sol.  

A la vegada, el / la sotasignat, en representació de la seva formació política o associació o empresa, s’ofereix per col·laborar en la redacció d’una proposta de regulació que respecti l’inalienable dret ciutadà a la captació, transformació i ús de l’energia continguda en els fluxos biosfèrics, especialment el procedent del Sol.

A més, en cas de que proposta de Real Decreto sigui aprovada en el Parlamento del Reino de España, en els seus termes actuals, es compromet a contribuir activament en la seva derogació i contribuir a crear amb la màxima urgència una normativa realment favorable al desenvolupament de l’auto-producció d’energia i el seu ús directe, sense cap mena de trava,  que permeti a la societat en el seu conjunt gaudir dels beneficis econòmics, ecològics i socials associats a aquesta forma d’obtenció d’energia.