29 de gen. 2012

deixalles

Si, bones notícies, costa molt en el temps present que hi hagi bones notícies, però aquesta ho és.
Queda bloquejada la pretensió de les grans empreses agroalimentàries, agroquímiques, agrofitomanipuladores, fitoespeculadores, ... o com en volem dir
de prohibir la venda de llavors i planter de les varietats conreades de tota la vida.

Resultat de la lluita i la resistència de centenars i milers de pageses i pagesos de tota l'Europa en crisi.

AIXÒ ÉS UNA BONA NOTÍCIA.
LA RESISTÈNCIA I LA LLUITA TENEN ELS SEUS FRUITS.
LES MULTINACIONALS NO PODEN MANIPULAR I MENTIR SEMPRE.
Entenc que alguns dels plantejaments i principis que es salven son aplicables també a la prohibició de comercialització de les plantes medicinals.

VISCA LA TERRA I ELS QUE LA TREBALLEN!


el comunicat és en espanyol, si us animeu el podem traduir.
La informació es completa amb els enllaços de més avall.


Comunicado de la Red de Semillas "Resembrando e Intercambiando"

Esperanza para las variedades tradicionales, agricultores y redes de semillas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emite un informe a favor de
las variedades tradicionales

Madrid, 25 de enero de 2012. La Red de Semillas “Resembrando e
Intercambiando” acoge con expectación las conclusiones de la Abogada
General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El pasado 19 de enero la Abogada General del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea emitía una serie de conclusiones (Nota 1) en el caso de la
Asociación Kokopelli sobre Graines Baumaux SAS (Nota 2) que ofrece un
nuevo contexto de esperanza para los agricultores y agricultoras que
quieran vender sus propias semillas de variedades tradicionales.

La Abogada General considera que la prohibición de comercializar semillas
de variedades tradicionales no registradas es desproporcionada, en
particular, en lo que respecta al libre mercado y a los efectos ligados a
la limitación de los consumidores para elegir y comprar variedades
tradicionales y la pérdida de biodiversidad agrícola al reducir la
diversidad genética con el uso exclusivo de variedades comerciales
registradas. Además, señala que las normas para el registro de variedades
tradicionales son demasiado estrictas y que los legisladores no se han
esforzado en equilibrar estas normas con las características y ventajas de
las variedades tradicionales para la conservación de la biodiversidad
agrícola.

Las consideraciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea suponen
una esperanza para redes de semillas, agricultores y personas que llevan
años pidiendo la puesta en marcha de mecanismos que hagan efectivos los
derechos de los agricultores y las agricultoras a vender sus propias
semillas de variedades tradicionales, así como el establecimiento de
mecanismos que faciliten la conservación, utilización y comercialización
de las semillas y plantas de vivero conservadas en sus fincas; la
protección, la conservación y el desarrollo de los conocimientos
tradicionales de interés sobre los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura; y el derecho a participar en la adopción de
decisiones, a nivel estatal, sobre asuntos relativos a la conservación y
la utilización sostenible de estos recursos fitogenéticos. Todas estas
cuestiones están recogidas en la Ley de semillas, plantas de vivero y
recursos fitogenéticos pero aún no se han puesto en marcha (Nota 3).

Desde Red de Semillas seguiremos impulsando la Campaña “Cultiva
diversidad. Siembra tus derechos” (Nota 4) que tiene como objetivo instar
al Gobierno español a poner en marcha las políticas necesarias para hacer
efectivos los Derechos de los agricultores a conservar, utilizar y
comercializar variedades tradicionales.

En el marco de la Campaña, promovemos la venta de semillas por parte de
los propios agricultores como un acto público, no violento, consciente y
político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar el
cambio en la legislación y la actuación del gobierno. Actuando de este
modo apelamos al sentido de justicia de la mayoría de la comunidad, y
declaramos que, según nuestra opinión, los principios de la cooperación
social entre personas que hacen posible el pleno derecho a la alimentación
no están siendo respetados al prohibirse a los agricultores y las
agricultoras la venta de sus semillas ya que las variedades tradicionales
son un recurso esencial para obtener alimentos sanos, respetando el
ambiente mediante el uso correcto de los recursos naturales, potenciando
la cultura rural, los valores éticos y la calidad de vida.

La noticia se produce como antesala de la celebración de las 7º Jornadas
de Reflexión de la Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando” que
tendrán lugar el próximo fin de semana en Madrid.

Notas:

- Nota 1.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=118143&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=128659
- Nota 2.
http://www.kokopelli.asso.fr/proces-kokopelli/provocation-contrefacon-baumaux.html
- Nota 3. http://www.redsemillas.info/?p=1069
- Nota 4. http://www.siembratusderechos.info/

______________________________

9 de gen. 2012

Els anegxs busquem ànecs...

-->

Observació d’aus aquàtiques el próxim 14 de gener a la Garrotxa.
La descoberta de les aus aquàtiques que habiten la comarca de la Garrotxa durant els mesos d’hivern és una activitat proposada per l’Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa (ANEGx). La intenció és conèixer la localització i nombre de les diferents espècies d’ocells aquàtics. El mètode d’estudi utilitzat està basat en el comptatge simultani. Aquest es durà a terme a nivell de tot catalunya entre els dies 10 i 20 de gener. Com que es repeteix cada any es pot estudiar la dinàmica temporal de les aus.
Més enllà del comptatge i observació d’ocells, el dissabte dia 14 serà una diada per gaudir de la natura en general i descobrir espècies que potser no coneixem. També és una forma de prendre consciència del paper que tenen les zones humides que ens envolten.
És una activitat oberta a tothom a qui li pugui interessar, tan adults com joves. Per coordinar el cens, els observadors participants es trobaran a les 7:30 al mas Les Mates, seu social de l’ANEGx, per repartir-se en grups. Al migdia es convida a tothom a dinar plegats a l’era del mas. Qui ho desitgi, a la tarda seguirem amb el cens per tal de comptar les espècies de dormidors.
L’inscripció és gratuïta però cal avisar mitjançant un correu electrònic a l’adreça naturalistesgarrotxa@gmail.com o telefonar al 635.617.873 abans del dia 14 de gener.
ENS HI VEIEM?