9 de gen. 2012

Els anegxs busquem ànecs...

-->

Observació d’aus aquàtiques el próxim 14 de gener a la Garrotxa.
La descoberta de les aus aquàtiques que habiten la comarca de la Garrotxa durant els mesos d’hivern és una activitat proposada per l’Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa (ANEGx). La intenció és conèixer la localització i nombre de les diferents espècies d’ocells aquàtics. El mètode d’estudi utilitzat està basat en el comptatge simultani. Aquest es durà a terme a nivell de tot catalunya entre els dies 10 i 20 de gener. Com que es repeteix cada any es pot estudiar la dinàmica temporal de les aus.
Més enllà del comptatge i observació d’ocells, el dissabte dia 14 serà una diada per gaudir de la natura en general i descobrir espècies que potser no coneixem. També és una forma de prendre consciència del paper que tenen les zones humides que ens envolten.
És una activitat oberta a tothom a qui li pugui interessar, tan adults com joves. Per coordinar el cens, els observadors participants es trobaran a les 7:30 al mas Les Mates, seu social de l’ANEGx, per repartir-se en grups. Al migdia es convida a tothom a dinar plegats a l’era del mas. Qui ho desitgi, a la tarda seguirem amb el cens per tal de comptar les espècies de dormidors.
L’inscripció és gratuïta però cal avisar mitjançant un correu electrònic a l’adreça naturalistesgarrotxa@gmail.com o telefonar al 635.617.873 abans del dia 14 de gener.
ENS HI VEIEM?