25 d’oct. 2011

deixalles


LA PLANTA DE TRIATGE I LA CRISI

Alguns dels projectes polèmics en el context previ de creixement ara resulten ja
obertament desaconsellables i potser definitivament inviables.

El tema de les deixalles ja era un indicador de la societat inestable i malbaratadora que teníem organitzada. La dada de que cada ciutadà produeix centenars de kilos de residus/any sembla impensable. Però a raó del quilo i escaig al dia els càlculs son senzills i espectaculars. Encara resulta més preocupant que gairebé tots els materials acaben per ser de rebuig i no recuperables, evidencia clara d’un cicle de producció, de consum i de recollida mal dissenyat, antieconòmic i definitivament insostenible.

Les administracions es veuen obligades a ajornar actuacions en la mesura que creix el deute i es paralitzen els ingressos. A mesura que la crisi s’allarga i queda clar que no és un cíclica i fàcilment reversible ens veurem obligats a repensar i corregir molts procediments i conceptes. El creixement incessant de l’atur, la crisi del deute, la bombolla immobiliària, la reducció de l’activitat industrial i de serveis son alguns indicadors d’una profunda crisi econòmica i social. Ens anirà bé poder-ho veure com un retpe i una exigència de superació. El que no ens pot anar bé de cap manera és que el Consell Comarcal sembli autista i masell i faci un brindis al sol aprobant programes i projectes, molt polèmics en un altra context, i que ara ni tenen finançament previsible en els propers anys, ni han resolt les ineficiències detectades i denunciades en el període d'allegacions. Ni tan sols han donat resposta a les dades i arguments de les alegacions com seria d'esperar si fessin la seva feina amb rigor i responsabilitat.

Indubtablement la correcció de deficiències, l'avaluació rigorosa de les errades previsibles, és la oportunitat de millora que no es pot ignorar quan la crisi ens qüestiona justament sobre què hem fet malament o què cal canviar..

La pretesa inversió en una planta de triatge, en realitat bàsicament un centre de tractament per deshidratar els residus i fer-ne bales retractilades, implicaria un cost clarament superior als deu milions d’euros quan es va aprovar inicialment, amb una despesa de funcionament anual considerable, i absurdament ineficient en els índexs de recuperació, per sota de les obligacions legals vigents segons les dades disponibles.

L’alternativa de recollida porta a porta (PaP) que va ser rebutjada, ofereix dos avantatges que ara prenen encara més importància.

El primer: que crea més ocupació. Si la tria es fa al moment incial de la recollida domiciliària, cal personal adequat que faci possible la discriminació dels materials. Si la inversió es focalitza al factor treball perd importància la capitalització intensiva en tecnologia de la planta de triatge. Falten operadors especialitzats, formats i compromesos amb un responsabilitat didàctica i divulgadora fonamental. Amb una clara vocació innovadora i amb valors socials i ambientals ben definits. No pot ser altrament en un context de crisi i amb una temàtica com aquesta, les màquines això no ho saben, ni ho poden aprendre.
La reducció i redisseny de la planta de triatge comporta un important estalvi, segon element a favor de reconsiderar el projecte, d’uns recursos que tampoc serien disponibles en els propers exercicis, sense tenir com a consequèncai una increment drastic de les taxes de recollida domiciliària.
I un tercer avantatge comparatiu i que ha de ser determinant seria el de l’eficiència i l'eficàcia. Però això ho veurem més endavant, qui en vulgui tenir informació pot anar a la web de l'Agència Catalana de Residus i visitar el enllaços de la PaP.

Ara com ara es necessari denunciar i aturar la irresponsabilitat, la manca de rigor, la nula capacitat d'estar a l'alçada de les exigències del moment present del Consell Comarcal de la Garrotxa i de la majoria dels seus integrants.

Ciutadans indignats
d'OLOT//SANT JAUME//TORTELLÀ//MONTAGUT//ARGELAGUER.
Octubre2011

la notícia:

Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa
14/10/2011El Consell Comarcal de la Garrotxa ...
també ha aprovat definitivament l’Avanç del Pla del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa. Amb els vots a favor dels representants de CiU i el PSC, l’abstenció de la consellera Sònia Juanola i el vot en contra d’ERC, s’ha aprovat l’informe tècnic que desestima les al·legacions presentades al tràmit d’informació pública i, al mateix temps, s’ha ratificat i aprovat definitivament els estudis preliminars i l’Avanç del Pla del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa així com l’emplaçament del centre a la finca de Can Coma de Baix al municipi de Sant Jaume de Llierca.
Olot, la Garrotxa,  14 d’octubre de 2011