11 d’oct. 2008

El consell comarcal s'ha de posar les piles!El pla de residus de la comarca de la Garrotxa ha estat presentat a exposició pública durant el mes d’agost. L’Anegx detecta contradiccions i dificultat per assolir els objectius exigibles segons la normativa vigent. Hem presentat les corresponents al·legacions dins del termini establert i estem sorpresos i indignats per les raons següents:

1.-Establir el termina d’exposició pública en període de vacances és una deslleialtat cap als ciutadans i una perversió de les obligacions administratives que dificulta en gran mesura la informació i opinió dels ciutadans i les entitats, incomplint un dels criteris que estableix el propi Govern sobre aquest tema.

2.-El fons del problema des del nostre punt de vista és que no s’assumeix amb rigor i responsabilitat les objectius de valorització i reducció dels residus segons les orientacions de la Generalitat i les que preveu i estableix la Unió Europea.

3.-La planta de compostatge ha demostrat un funcionament lamentable, tan per les molèsties reiterades als veïns, com pels resultats des del punt de vista del producte obtingut, delS costos de manteniment i millora. Ara és el moment de fer una avaluació rigorosa i formular els canvis de fons convenients, incloent el possible reducció o tancament amb la depuració de les responsabilitats que s’escaiguin. La metanització dels fangs podria ser millor opció, ja que valoritza energèticament el residu i evita les molèsties de les olors al veinat.

4.-La millora i resolució de la problemàtica dels residus ha d’implicar els agents industrials, comercials i consumidors i això requereix estratègies de transparència i participació; ben al contrari de l’estil que mostra el nostre consell comarcal.

5.-Si el Sr. Espona, president del consell comarcal, anuncia que no li ha de tremolar el pols a l’hora de buscar la ubicació d’un nou abocador, no tan sols alarma dels veïns de Mieres i La Barroca, sinó de tota la comarca per donar prioritat a l’autoritarisme en front de la transparència i la participació que manca en aquesta actuació.

6.- L’actual situació de crisi financera recaurà sobre la majoria de ciutadans que compleixen les seves obligacions. Exigim que aquest esforç ha de ser encapçalat per la nostra administració; no pot ser que pagant la gestió dels residus d’entre els més cars de Catalunya no apostem per tenir les millors solucions possibles.

Esperem una disculpa pública dels responsables tan per la manca de resposta de les al·legacions, com per la incorrecta aplicació del termini d’exposició pública. Però sobretot exigim l’avaluació rigorosa, coherent i participativa de la problemàtica.

Ens reservem l’estudi de totes les vies possibles per evitar que prosperi una actuació tan lamentable.


AGRUPACIÓ NATURALISTA I ECOLOGISTA DE LA GARROTXA. 10/10/08

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Vall del Llierca, Argelaguer/Olot: Els Ajuntaments de Convergencia i Unió (CiU), no volem la Planta de Triatge als seus municipis.-El Consell Comarcal de la Garrotxa (CiU) necessita el lloc de la planta de triatge abans del 2009. El President de la Presidencia del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona i Agusti (Convergencia i Unió CiU-Garrotxa), i Alcalde de Sant Joan Les Fonts, va anunciar que és necessari disposar d'una ubicació de la Planta de Triatge de la Garrotxa abans del any 2009. El President de la Presidencia, va fer aquesta declaració al programa Pros i Contres de Televisió Olot, va considerar que la planta de triatge pot allargar la vida de l'Abocador de Beuda en 8 o 10 anys i que si no es fa la Planta de Triatge només es disposarà d'Abocador per a 4 anys.
Segons ell Alcalde-President, a partir del 2009 s'aplicarà el Pla de Residus que contempla l'obligatorietat de la recollida selectiva, cosa que fa necessària la Planta de Triatge, va fer les declaracions en el decurs d'un debat en què van participar els Alcaldes de Beuda, Sant Ferriol i Sant Aniol de Finestres.
L'alcalde de Montagut i Oix (Vall del Llierca), Narcís Ribes (Esquerra Repúblicana de Catalunya ERC), va considerar que el Consell Comarcal de la Garrotxa és una Administració vinculada a un color polític (CiU) i que una decisió del tipus d'ubicar la Planta de Triatge hauria d'estar vinculada a un Ens Superior on solament prevalgués una decisió tècnica. Ribes va considerar que probablement ningú negaria el seu terme per ubicar la Planta si fos un equipament innocu que a més reportés llocs de treball i compensacions, segons el Alcalde del Ajuntament de Montagut i Oix, el problema està que després la ubicació podria ser usada com a arma política.
L'alcalde del Ajuntament de Beuda, Josep Rius (Convergencia i Unió CiU-Garrotxa), va considerar que el seu municipi ja ha aportat molt de sacrifici a la gestió d'escombraries en acollir l'Abocador de Beuda. Rius va indicar que hi ha manca d'informació sobre el tema. Per la seva part, l'Alcalde del Ajuntament de Sant Ferriol (Convergencia i Unió CiU-Garrotxa), on ja s'havia previst la Planta, va opinar que si no genera cap perjudici que la posin a un altre lloc, però al seu municipi no. Francesc Oliveras Alcalde del Ajuntament de Sant Aniol de Finestres (Convergencia i Unió CiU-Garrotxa) va acollir-se al fet que el municipi que representa disposa d'un entorn natural massa conservat i verge per encabir una Planta de Triatge. El Ajuntament de Sant Aniol de Finestres (CiU) ha aprovat en Ple la seva posició en contra de la Planta. Desestimen una al·legació naturalista al pla de residus

carles.anegx ha dit...

La planta de triatge és necessària i inevitable per cumplir amb la legalitat vigent d'acord a la opció triada, reïcollida d'envasos en vorera, que només permet recuperar el 37% del residu.
Però és una opció cara i poc eficient i no és pas la única.
Hi ha vuitanta municipis catalans que opten per la recollida porta a porta diferenciada per dies. També és la opció dels països més avançats d'Europa en el tema.
També caldria revisar el funcionament de la planta de compostatge i pensar en metanització especialment dels fangs de les depuradores. Això equival a reconèixer errors en etapes anteriors, exigeix rigor i coherència.
El president del Consell, Sr.Espona, deia que la planta de triatge es pot ubicar en un polígon, necessita una nau de tres mil metres quadrata. Això és molt inexacte el Programa parla de trenta a trenta cinc mil metres, que equivaldria a gairebé quatre camps de futbol.
Hi ha cap polígon que disposi d'aquest espai?.
La opció de residu a recurs implica acostar al màxim la prevenció i la recuperació al seu origen.
Les opcions megatecnològiques, planta de triatge per ex., son costoses i eficients.
Les opcions com investigar i recollir selectivament impliquen participació cívica i voluntat política.
D'això darrer en falta.
Gràcies pel comentari amic Lejarza, en seguim parlant si vols i et puc enviar la documentació que t'interessi.

carles.anegx ha dit...

Quan parlo de les opcions megatecnològiques volia dir que son cares però no necessàriament eficients i pensava precisament en la planta de compostatge que des del moment de ser posada en funcionament ha necessitat modificacions i noves inversions per corregir efectes com les molèsties al veinat i altres com la poca sortida del compost resultant.
Els hortolans una mica evolucionats saben fer compost i fonamenten en això les seves collites.
Només cal tenir cura en què s'hi aporta, quines proporcions i algun correcció quan ho demani (afegir aigua, airejar...).