20 de maig 2015

Olot i la Garrotxa necessitem VALORS AMBIENTALS

Es presenta el document  "propostes amb valor ambiental per Olot i La Garrotxa".
(el debat que no han volgut fer alguns candidats).

A la gespa del Parc Nou, a les deu del matí del diumenge abans de les eleccions, hem presentat el document de propostes fetes a ran de les trobades amb candidatures d'Olot que es presenten a les eleccions municipals. Hem fet una breu explicació dels antecedents i una exposició resumida en vuit apartats; i n'hem lliurat còpia als assistents. El document de propostes amb valor ambiental és un esborrany de treball per millorar i incorporar aportacions que es vulguin fer.En síntesi, veiem la crisi com un repte històric que ens obliga a corregir errors i a transformar conductes econòmiques, hàbits socials i valors individuals. Entenem que aquest és el fons determinant de la crisi: esgotament de recursos i alteració dels sistemes naturals. Els factors financers i econòmics són una derivada i unadistracció de la magnitud de la problemàtica, dels elements que hi ha a escena. A la comarca de la Garrotxa tenim condicions socials i ambientals per esdevenir referents. Tenim espais protegits, moviments socials i entitats implicats en aquesta direcció.Visualitzar un model de benestar i cohesió social basat en la integració i l'equilibri amb la biosfera, de la qual som part, és el millor que podem fer per tal de protegir-nos del canvi climàtic, trobant les millors sortides a la crisi ocupacional i social. L'energia renovable i la sobirania energètica i alimentària, l'estalvi i el reciclatge, o la salut ambiental i de les persones, són fonamentals. En aquest nou paradigma, la moratòria del tema de la variant és la clau per tal que els esforços s'orientin a una mobilitat basada en transport col·lectiu, en configurar les ciutats per recuperar la bicicleta i en projectes de ferrocarril com a estratègia possible.Els assistents han volgut remarcar també la conveniència de subratllar la vessant social del model ambiental, donada la situació de deteriorament de les condicions de vida i laborals que patim. Per això ens hem convocat a elaborar un manifest o crida per donar a conèixer el camí que volem emprendre, i per incorporar noves associacions i moviments que vulguin treballar sinèrgicament en aquesta direcció, per induir un futur immediat més engrescador i cohesionat socialment, pels joves i pels nostres fills i néts.24 de les 36 propostes amb valor ambiental representen creació directe de nova ocupació; fins i tot el rerefons de canvis en qualsevol sector vol evitar la pèrdua de cap lloc de treball. Es tracta de diversificar i posar l'accent en la qualitat ecològica ja que és una opció per consolidar ocupació a sectors com l'alimentari, la construcció, els serveis, les comunicacions o el turisme. Es planteja la conveniència de comunicar aquestes estratègies i incorporar els moviments d'aturats i els sindicats per recollir les seves propostes.

  Situats al mig d'un parc natural resulta sorprenent que a la comarca es generin tan poques iniciatives administratives de solucions ambientals. Els nous ajuntaments haurien de ser claus en aquest canvi. La transformació social i ambiental ja ha començat des de la societat civil; sorgeixen projectes embrionaris de nous models productius i de consum en àmbits com la producció alimentària, els serveis, l'energia, el transport...

A la trobada hi han assistit divuit persones, de cinc associacions. Esperem que sigui una llavor per coordinar i configurar un moviment més ampli. Creiem en la capacitat de transformació en sintonia amb la biosfera i la necessitem per convertir la crisi en oportunitat de futur.
Pots veure el document seguint aquest enllaç.


Al Parc Nou d'Olot el dia 17 de maig de 2015.