6 de juny 2013

Assamblea Juny 2013. convocatòria

recordeu que tenim l'assemblea dissabte que ve. ASSEMBLEA ANEGx del dia 8 de juny de 2013, a les 10:00 al Mas Les Mates ORDRE DEL DIA 1. Activitats de Primavera del Grup de Natura: avaluació, propostes per l'estiu (si n'hi ha), seguiment aus i altres (conveni Sigma, cranc de riu). (informació del debat sobre naturalisme sensible i vessant científica i social, investigació i denúncia. 2. Manteniment del local, necessitat d'una reunió amb la regidora, seguiment. 3. Prioritats i estratègies del jardí, horts urbans. 4. Novetats de l'equip de secretaria i comptabilitat. Estat de comptes. Quotes alternatives per situacions determinades. 5. Casal naturalista per mainada de l'estiu. 6. Educació ambiental a les escoles (i més) 7. Actualitat ambiental a la comarca (fracking, residus, aigua, emissions CO2...). 8. Programa o pla d'actuacions i despeses: ordinador, binocles, càmara de trampeig, eines, recuperació segadora/estassadora, domini a internet, (concurs, beca...). 9. Altres. ASSEMBLEA ANEGx del dia 8 de juny de 2013, a les 10:00 al Mas Les Mates ORDRE DEL DIA 1. Activitats de Primavera del Grup de Natura: avaluació, propostes per l'estiu (si n'hi ha), seguiment aus i altres (conveni Sigma, cranc de riu). (informació del debat sobre naturalisme sensible i vessant científica i social, investigació i denúncia. 2. Manteniment del local, necessitat d'una reunió amb la regidora, seguiment. 3. Prioritats i estratègies del jardí, horts urbans. 4. Novetats de l'equip de secretaria i comptabilitat. Estat de comptes. Quotes alternatives per situacions determinades. 5. Casal naturalista per mainada de l'estiu. 6. Educació ambiental a les escoles (i més) 7. Actualitat ambiental a la comarca (fracking, residus, aigua, emissions CO2...). 8. Programa o pla d'actuacions i despeses: ordinador, binocles, càmara de trampeig, eines, recuperació segadora/estassadora, domini a internet, (concurs, beca...). 9. Altres.