17 d’abr. 2013

4 i 5 de Maig ens veiem a Les MatesD'ACTUACIONS I MANTENIMENT

AL JEA I AL LOCAL DE LES MATESManteniment del local. Com sabeu el tenim cedit sense cap cost de lloguer; es tracta d'un patrimoni públic de la ciutat, rao per la qual és una responsabilitat implícita, nostra, preservar l'estat de consevació i ús. Ara tocaria destinar alguna jornada de voluntariat i la despesa de materials imprescindible a aquesta finalitat. També serà ocasió de visualitzar el reinici ANEGx i crear vincles entre vells i nous i pertinença, valoritzant el que tenim. Hi ha un cabrit de l'Alta Garrotxa esperant per fer els honors aprofitant l'avinantesa!

Tota la feina no es pot fer amb una sola jornada, a no ser que siguem una colla important.

Proposem dedicar un cap de setmana, dissabte i diumenge i cadascú que vingui el que bonament pugui: un/dos dies o unes hores.

Fins i tot algunes actuancions es poden esperar.

Hi ha això:

  1. Quatre vidres trencats a les balconeres de la terrassa.
  2. Pam de paret entrada cau l'arrebossat, reparar( i pintar ?).
  3. Pintura interior del local, en general
  4. Pintura escala i vestíbul baixos entrada
  5. Descàrrega wc, s'ha de tenir tancada sempre ja que perd aigua.
  6. Juntes del terra de la terrassa, hi creix l'herba (griffi tenyit?).
  7. Prestatgeries llibres: cal sanejamament corc i envernissat.(...)Arbreda JEA. Prevista una activitat del Grup de Natura ANEGx pel 12 de maig. L'espai es conserva generalment prou net, tot just avui els de l'escola taller han estassat (3/4 parts); no CAL fer aquelles dallades generals i proposo que hem de deixar florir bona part del prat i de la vegetació nemoral i ruderal.

Aquest mateix cap de setmana :

Prepararem l'aprofitament de les aigues pluvials per mantenir la bassa i disposar d'aigua per reg.

Projectarem el fruiterar, el bosc mengívol i ampliar els espais d'horta. 
(seguirem informant per concretar les coses) 
Apunteu-vos, així podem fer organitzr-nos millor (escales, eines de pintura i de paleta, motoserra i estassadora...)